Służymy pomocą prawną w zakresie własności intelektualnej, która obejmuje kwestie prawnoautorskie, w tym (dotyczące IT-oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych form twórczości, oraz wszelkie zagadnienia związane z prawem własności przemysłowej (know-how, tajemnice handlowe). Wspieramy prawnie przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Doradzamy w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy. Reprezentujemy naszych Klientów w dochodzeniu roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji

Dla branży IT tworzymy umowy i zapewniamy obsługę prawną w trakcie ich negocjacji. Ponadto Nasze Doświadczenie pozwala nam na rozpoznanie oraz ocenę ryzyk i zagrożeń występujących związanych z rozwiązaniami w tej dziedzinie, jak również na doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

PRAWO AUTORSKIE

W zakresie zagadnień związanych z ochroną prawnoautorską zajmujemy się:

  • przygotowaniem projektów umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne);
  • doradztwem prawnym w działalności e-commerce;
  • opracowaniem projektów umów o stworzenie lub wykorzystanie utworów wszelkiego rodzaju;
  • zapewnieniem wsparcia w przedmiocie ochrony i korzystania z baz danych.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

W zakresie zarządzania własnością przemysłową oferujemy pomoc prawną w:

  • przygotowaniu umów przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń;
  • przygotowaniu umów licencyjnych o korzystanie z ww. dóbr;
  • doradztwie w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców;
  • doradztwie w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw;
  • negocjacjach, w tym w sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej;
  • sporach dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a zwłaszcza w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań lub dotyczących renomy przedsiębiorstwa, w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.