Prowadzenie działalności gospodarczej jest złożonym procesem wymagającym przygotowania, odwagi i wiedzy z wielu dziedzin, w tym także znajomości przepisów prawa. Szybki i niestaranny proces legislacyjny nie sprzyja tworzeniu dobrego prawa ani bezpiecznemu stosowaniu prawa przez przedsiębiorców. Ułatwiamy i wspieramy naszych Klientów w tym procesie przez:  

  • reprezentację przy negocjowaniu i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym;
  • asystę prawną przy transakcjach handlowych, w których bierze udział Klient, oraz ocenę ryzyka prawnego, jakie może być związane z konkretną transakcją;
  • doradztwo prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu przekształceń organizacyjno-prawnych podmiotów prawa (połączenie, podział, zmiana formy działalności);
  • windykację przedsądową i sądową wierzytelności pieniężnych;
  • reprezentację przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej lub innymi instytucjami;
  • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.