Świadczymy bieżącą obsługę prawną oraz obsługę korporacyjną dla przedsiębiorców działających na polskim rynku, w tym w szczególności w formie spółek kapitałowych lub osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Oferujemy w szczególności:

  • obsługę prawną organów spółek, w tym przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń lub innych dokumentów o charakterze korporacyjnym;
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów, procedur, polityk lub procesów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców;
  • opracowanie pisemnych opinii prawnych;
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innych rejestrach publicznych.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.