Wzajemne stosunki prawne między pracodawcami z jednej strony i pracownikami, organizacjami związkowymi, organami kontroli – z drugiej strony, to wieloaspektowa dziedzina wymagająca zarówno wiedzy prawniczej, jak i doświadczenia zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych. Oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy;
  • przygotowanie, analizę i opiniowanie dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, a w szczególności: umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego;
  • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub innych porozumień zbiorowych;
  • doradztwo prawne w przedmiocie mobbingu / dyskryminacji i opracowanie procedury przeciwdziałania mobbingowi oraz uczestnictwo w komisjach powołanych do przeciwdziałania czynom o charakterze dyskryminującym;
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych;
  • doradztwo prawne dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień zawieranych między pracodawcami i reprezentacją pracowników;
  • przygotowanie dokumentów oraz bieżące doradztwo prawne w procesie zwolnień grupowych.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.