Bazując na naszym długoletnim i bogatym doświadczeniu oferujemy w szczególności:

  • przygotowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • opiniowanie wszelkiego rodzaju umów przez pryzmat potencjalnych ryzyk oraz wskazanie korzystnych zmian;
  • opracowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów konkursów, promocji i sprzedaży internetowej;
  • opracowanie umów związanych z realizacją inwestycji;
  • opracowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego Klienta;
  • świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru formy prawnej i warunków zabezpieczenia transakcji;
  • reprezentacja przed sądami w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zawartych umów.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.