OFERTA
IP BOX
Zarówno programistom, jak i spółkom z obszaru nowych technologii pomagamy w zakresie korzystania z ulgi IP BOX. Koszt to 1000 zł netto. Cena jest znana od początku, stała i w pełni aktualna. Nie mamy ukrytych kosztów.
KONTAKT
Ulga IP BOX działa od 2019 r. Dotyczy każdego, kto dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej czerpie dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego. Zatem wystarczy, że tworzysz kod na umowie B2B i uzyskujesz z tego tytułu dochody.

Korzystanie z ulgi IP BOX i stanowi bardzo dobrą alternatywę dla ryczałtu, gdyż po pierwsze pozwoli dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2019, 2020, 2021 oraz 2022 jak również pozwoli odliczać ponoszone koszty przy jednoczesnym zniwelowaniu negatywnego wpływu podwyższonej składki zdrowotnej.

Otrzymanie pozytywnej interpretacji jest praktycznie warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP BOX, jako że pozwala ona na bezpieczne rozliczenie podatku na preferencyjnych zasadach.
Z ULGI IP BOX Z POWODZENIEM MOGĄ KORZYSTAĆ:
Programista IT
Programista maszyn
Architekt oprogramowania
Scrum master
Tester automatyzujący
Twórca gier
DevOps
UX Designer
Programista baz danych
Zapraszamy do kontaktu https://kancelariachabrowski.pl/kontakt/ lub
bezpośrednio do Radcy Prawnego Mateusza Chabrowskiego pod numerem +48 509 094 447
NASZA USŁUGA POMOCY PRZY UZYSKANIU ULGI IP BOX
SKŁADA SIĘ Z 3 ETAPÓW:
ETAP 1
WERYFIKACJI
(BEZPŁATNY)
na podstawie przesłanych umów z Kontrahentami oraz udzielonych odpowiedzi sprawdzamy, czy jest szansa na uzyskanie pozytywnej interpretacji podatkowej. W przypadku konieczności modyfikacji umowy, również bezpłatnie przygotowujemy odpowiednie zmiany.
ETAP 2
PRZYGOTOWANIA
WNIOSKU
formułujemy wniosek, który przesyłamy do wysłania lub składamy w imieniu Klienta, a nastpęnie, po otrzymaniu wezwania do udzielenia odpowiedzi na pytania, a może być ich nawet kilkadziesiąt, odpowiadamy na nie w ramach uiszczonego wynagrodzenia.
ETAP 3
ROZLICZENIOWY
po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej opracowujemy ewidencję, liczymy wskaźnik Nexus oraz zajmujemy się rozliczeniem rocznym przychodu z IP BOX.
KOSZT REALIZACJI USŁUGI IP BOX W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI DO KIS TO KONKURENCYJNE 1000 ZŁ NETTO. GWARANTUJEMY 100% ZWROTU PIENIĘDZY W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU PRZEZ KIS.
W tej cenie przygotowujemy również odpowiedzi na pytania zadane przez KIS bez względu na ich ilość. Całość prac wykonują Wspólnicy Kancelarii Pan Mateusz oraz Pani Anna, co zapewnia jakość oraz umożliwia zaoferowanie konkurencyjnej ceny.
DLA MINIMUM 2 OSÓB, KTÓRE POMYŚLNIE PRZEJDĄ ETAP WERYFIKACJI PRZEWIDZIANA JEST 10% ZNIŻKA.
UZYSKALIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW PONAD 4530 POZYTYWNYCH INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH.
(NA DZIEŃ 11.12.2023)
W przypadku wyboru dodatkowo usługi w zakresie realizacji części księgowej (etapu rozliczeniowego) zapewniamy kontakt do najlepszych specjalistek, które kompleksowo przeprowadzą ten etap i przygotują wszelkie niezbędne dokumenty.
Możliwe jest dokonanie korekty zeznania podatkowego i rozliczenie w oparciu o IP BOX wstecz - od 2019 roku. Odzyskaj należne Ci pieniądze za lata 2019, 2020, 2021 oraz 2022.
ILE REALNIE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ DZIĘKI IP BOX:
TWÓJ DOCHÓD ROCZNY
PODATEK PRZED IP BOX
PODATEK Z IP BOX
KORZYŚĆ
100 000 zł
19 000 zł
5 000 zł
14 000 zł
150 000 zł
28 500 zł
7 500 zł
21 000 zł
200 000 zł
47 500 zł
12 500 zł
35 000 zł
Zapraszamy do kontaktu https://kancelariachabrowski.pl/kontakt/ lub
bezpośrednio do Radcy Prawnego Mateusza Chabrowskiego pod numerem +48 509 094 447
Naszą przewagą jest indywidualne podejście, doświadczenie oraz
profesjonalizm Radców Prawnych na każdym etapie wykonywanej usługi.

Możemy zaproponować Wam bardzo konkurencyjną cenę wykonania usługi,
gdyż jest ona realizowana przez nas osobiście - w ramach działalności Kancelarii.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
JAKIE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z IP BOX?
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma potencjalną możliwość skorzystania z Ulgi IP BOX, np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych, spółki z o. o.
JAK DŁUGO ZAJMUJE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU?
Czas potrzebny na przygotowanie wniosku wynosi do 7 dni od momentu udzielenia odpowiedzi na nasze pytania.
JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA WYDANIE INTERPRETACJI?
Interpretacja jest wydawana przez KIS mniej więcej w terminie 2,5 miesięcy od momentu złożenia wniosku.
CZY W PRZYPADKU ZMIANY KLIENTA NALEŻY WNOSIĆ PONOWNIE O WYDANIE INTERPRETACJI?
Indywidualna interpretacja podatkowa wiąże co do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Jednakże, zmiana jedynie kontrahenta nie jest na tyle istotną różnicą, aby decyzja organu straciła ważność.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
W przypadku usługi IP BOX nie można z góry obliczyć dokładnej sumy, jaką można zaoszczędzić, jednak szacunkowo jest to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym, który jest odprowadzany na zasadach ogólnych (19% bądź 17%/32%), a preferencyjną stawką 5%. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w przypadku standardowej działalności programistycznej średnio 80%-90% wynagrodzenia jest objęte Ulgą IP BOX.
JAK WYGLĄDA EWIDENCJA IP BOX, CO POWINNO SIĘ W NIEJ ZAWIERAĆ?
Najważniejszym elementem ewidencji IP BOX jest wskazanie projektów oraz związanymi z nimi faktur VAT. Następnie trzeba ustalić, jaki jest procent wynagrodzenia osiąganego ze sprzedaży praw autorskich z danej faktury, a w tym może pomóc np. ewidencja czasu pracy bądź raporty wykonywanych zadań, Formalnymi aspektami jest już odpowiednie przypisanie kosztów oraz obliczenie wskaźnika Nexus.
SKONTAKTUJ SIĘ
Dowiedz się więcej o IP BOX