Dla branży IT tworzymy umowy i zapewniamy obsługę prawną w trakcie ich negocjacji. Doświadczenie pozwala nam na rozpoznanie oraz ocenę ryzyk i zagrożeń występujących w tej dziedzinie, jak również na doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

Obsługa prawna w zakresie IT obejmuje branże producentów oprogramowania i dostawców rozwiązań informatycznych oraz odbiorców z branży e-commerce.

W szczególności oferujemy:

  • wsparcie w zakresie przygotowania lub analizy umów wdrożeniowych;
  • analizę i przygotowanie umów serwisowych i utrzymania;
  • sporządzenie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich do oprogramowania lub innych elementów systemu;
  • przygotowanie umów licencyjnych;
  • doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej;
  • doradztwo w zakresie sporów wynikających z nieuprawnionego rozpowszechnienia danych zawartych w systemach informatycznych;
  • wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii;
  • tworzenie regulaminów marketplace’ów, PaaS, SaaS, IaaS, aplikacji mobilnych lub podobnych, włącznie z uwzględnieniem szczególnych praw konsumenckich i rejestru klauzul niedozwolonych; strukturyzację procesów sprzedażowych w kontekście dokumentacji serwisu, czy też lub aplikacji oraz warunków użytkowania;
  • prowadzenie szkoleń prawniczych w wyżej wskazanym zakresie.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.