Mediacje i inne metody niesądowego rozwiązywania sporów

Zrozumienie stanowiska przeciwnika w konflikcie i osiągnięcie porozumienia, podobnie jak święty spokój, nie mają ceny, chociaż mają wartość materialną i niematerialną dla wszystkich stron uwikłanych w spór. Rolą mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających prezentacji wzajemnych stanowisk stron, określenie zagadnień, które ułatwią porozumienie, i kwestii o charakterze spornym, oraz ich znaczenia dla stron w procesie uzgodnienia warunków rozwiązania konfliktu.

Pomagamy osiągnąć porozumienie w toku negocjacji, koncyliacji lub mediacji. Uznajemy każdą metodę pozasądowego rozwiązywania sporów za ważne narzędzie osiągania sukcesu w działalności gospodarczej, społecznej, zawodowej lub rodzinnej.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.